Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האחד בספטמבר שנת…

באחד בספטמבר, 1992 רחלי ואודי
חגגו את ליל כלולותיהם.
מור, אלון וערן-ילדיהם
העדות לזוגיות הנמשכת.
באחד בספטמבר, 2008 לאיריס ולקובי
פרי מתוק-יהונתן.
ביום זה מתחילים הלימודים,
ביום זה ההתחדשות מלבלבת
מחריזה: זה היום.
יש מהות
יש סדר-יום
יש מחר.
הצלצול נשמע,
נכנסים לכיתה.
התיכוניסטים כולם גבהו קומה ויפו.
באחד בספטמבר 2010,
רסיסים של הגשם הראשון,
טיפות דקות בביישנות ניתזו על החלון
האוויר מלא ניחוח רענן
באחד בספטמבר
האדמה רוקמת תכניות:
להנביט ולהצמיח,
להמציא צבעים,
לחגוג את החיים.
הזוכרים את מרחקי הזמן
אומרים שעת נצבעה האדמה
בשלכת עלים מופלאה
והילדים על ספסל הלימודים ישבו,
ובירכו לשנה טובה..
הסיוט בא.
אין ממנו מפלט.
אין פדות ואין ישע.
מלחמת עולם השנייה, גרמנים, נאצית, רייך ה-3
ראשון בספטמבר, שנת 1939
תחילתה של שואה.

1.9.10