Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האחד והרבים

מאבק איתנים בין
האחד ובין הרבים.
כל אחד רואה כוכבים כה רבים.
המון עלים, המון דגים.

לפתע האחד הזה בכול.
אלוהים האחד.
שפעם אחת ברא
עולם אחד.

ושמש אחת
ואנשים רבים
החיים פעם אחת.
זאת עובדה אחת.

14.1.11