Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האלימים

אולי אכזבתי.
עליתי, אך לא די גבוה.
צללתי, אך לא די עמוק.
לא מהר די הצורך,
לא טוב כפי שצפו ממני,
לא מספיק בחן.
טענות אלי למכביר
אני משתפר,
דרך אלכוהול וסמים.

כרתי עמם ברית הסכם:
תבלע, תסניף, תזריק.
הם את חלקם בהסכם ממלאים
ראשך על השולחן
או שני מיליון במזומן
היזהר פן תאכזבם.
הם אלימים.

20.11.10