Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האמן והאלוהים

מה נפלא עיסוקו של אמן.
כישרונו ליצור על פי ראות עיניו.
לצייר ולפסל גוף וצורה.
להוציא האמן,
רק הבורא זאת עשה.

ביצירתם האלוהים והאמן יחדיו.
האמן מתמוגג ומתייסר כאחד.
גם אלוהיו.
אשר אחזו הספק
וחייב לראות כי טוב עשה.

הרי מעשה היצירה הוא ראשוני,
ולפניו לא היה.
אני מביט באמן בעודו יוצר.
מציץ מאחורי גבו.

אני רואה גוף מרוסק, חסר צורה,
מרובע ועגול כאחד.
תוהו ובוהו.
עכשיו תורו של האלוהים ליצור.

17.12.10