Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האישה, המכונית ועובר האורח

אתה מואשם שחיבלת ברכוש,
בכוח משכת את סמלה המסחרי
של מכונית ב. מ. וו. בעודה חונה
בשטח ציבורי
האם אתה מודה?
כבוד השופט:
מדי יום ביומו
ראיתי את המכונית, עברתי לידה
לא הושטתי ידי אליה
מעולם לא רציתי לפגוע
עד ש…
עד שראיתי את האישה
שממנה יצאה
את פנייה, את שערה, את עיניה
לא הפנתה מבטה אליי
אף לא מבט חטוף
לא משכתי בכוח
זה קרה תוך ליטוף.
השופט שמע.

23.9.11