Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האם האל איבד את דרכו

ככל שאני מאבד את דרכי
ולא מוצא את שביל המחר
ומגיע אל יעד שאליו לא כיוונתי,
נכדי אומר שאני ביקורתי מעל המידה.
האם גם אל העליון יש לך טענות?
אכן.
הרי העונשים והנקמות שהאלוהים גוזר
אינן מידות נאות.
האם אבדה דרכו של כל יכול?
אני מבקש להראות לו את
דרכו.

30.4.11