Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האמונה היא עובדה

מביט בהר-הבית
בין שיפועי נחל-קדרון
המדבר מאחוריי ומולי האור.

לא אבנים הן שאני רואה
חומת העיר היא זאת
מעל הצוק עולה
יורדת אל הגיא.
כחיה קדומה, מתפתלת.

החומה מסתירה את המת
העומדים בחוץ בקול משמיעים
"המלך חי וקיים" צועקים.

ככל שמיתתו מתבהרת
ההכחשה גוברת
עד שאין עוד שחר לעובדה.
רק לאמונה.

1.7.10