Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האם להפסיק לכתוב שירה?

מאות אלפי שורות שירה
בשלל סגנונות, פרי עמלם של רבים
באלפי שנות.
שירי נבואה,
שירי חכמה,
שירי אהבה ותפילה
ושירה ליום-יום
שירה מקורית ושירה מתורגמת
מה יש להוסיף?
לאנשים עניינים חשובים יותר
מלקרוא בשירים.

בכול זאת אני מכיר
בכל זאת כתבתי עוד שיר.
הכתיבה היא צורך, אינה רצון
נוגדת היא כל היגיון.

אם הדגש במקוריות
מה מקורי בלהוליד
הרי העולם מלא אנשים
האם להפסיק להוליד?
האם להפסיק לכתוב שיר?

8.4.11