Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזקנה בשלבים

תשומת לב היא צורך אנושי
הגובר ככל שאנחנו מתבגרים.
אנשים מבליטים כל הניתן:
ליבוש נאה, ללא בגד, שפתיים, עיניים, חזה.
רוצים להיות מושכים
מאוד מיניים.

בזקנה נשבר הקשר
בין הסקס למראה.
דבר לא עוזר.
האל-מיני הופך לקרבן
מנפנף בכספו
מזמין למסעדות
קונה מתנות לרוב.

הזקן מספר וחוזר כמה אהב וכמה טיפל
וכמה טרח וכמה סבל
עבור אלה שמסיטים עכשיו ממנו מבט
האומרים שהזקנה היא שלב בהתפתחות
שעסוקים מאוד
שאוהבים מרחוק.

הזקנה אומרת שהיא בסדר גמור
לא חייבת דבר
מקבלת תרופות
גם נגד הדיכאון.

17.2.11