Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזמן שמע וגיחך

הוא אמר לה: את נסיכתי
היא מייד הלכה אחריו
עם הנסיך
ניתקו עצמם
רק הם
את עברם קרעו לגזרים
את השבבים העלו באש
טשטשו עקבות
רק הם
אהבתם לא מבקשת דרך
לא עתיד
רק עכשיו
רק עם הנסיך
רק עם הנסיכה
אהבתם לנצח
מעבר לזמן
הזמן שמע וגיחך
תחילה רק החלפת הדעה
בקול רם
בין הנשיקות
בלי נשיקה
הרצונות מנוגדים
ועד:
אני עוזב
לא איתך.

7.10.11