Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החולה המאושר

לחולה מובטחת איכות הטיפול הרפואי,
לחולה יש תוכניות לקידום זכויותיו
עובדי המעבדות הרפואיות
משרתות את החולה.
הרופאים גם משרתים אותו
ומחויבים רק לו.
חברות התרופות משרתות אותו,
וכל המומחים והועדות,
כולם משרתים אותו
החולה מאושר.
אם יבריא
יהיה חולה מאוד.

16.2.10