Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החוף החושף

זה לא אמור היה לקרות
על חוף הים בחצי האי סיני
במקום בו כל בגד בעצמו יורד
במקום בו השלכנו כל מגן
במקום בו הסרנו מעלינו
כל מחשבה מלבד אהבה
שם
זה קרה
בדיעבד אנשי המעש יגידו
שהדבר היה צפוי
הרי יש אזהרה מתמדת
למאבק של אסלם בכופרים
טאק-טאק קצוב ומהיר
לועו של 47-K
הוא לא הקשיב
לפני הים השקטים
ולא לחול הרך.
רק דגי פזית ים-סוף ידעו
ומיד נעלמו.

11.6.11