Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החומר והעושה בו

עם הניסיון העשייה משתפרת.
היישר לעניין והיעילות גוברת.
ניתן לשלוט בחומר
לקובע את ייעודו.
החומר חסר צורה
ואין לו מילה משלו
הוא מקבל את רצון העושה.
אך חל שינוי לא צפוי,
החומר קיבל אופי משלו.
הוא הקובע מה יעשה בו
ובי.

5.2.11