Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישתו מדמך

למה זה תכעס על הפרעוש,
על היתוש והזבוב?
הם אסיריך.
על שולחנך סועדים,
במיטתך הקרה ממתינים,
שלא תישן לבדך.
הזבובים שאתך רק אוספים
את הפירורים שנושרים בין שניך
אינך יכול לגרוס את כל הטוב
שאתה רוצה לבלוע.
אל דאגה, תישאר בעודף משקל.
אחרי שאת מקורות המים ייבשת
הרי זה רק טבעי
שישתו מדמך.

26.6.11