Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יתוש בלשכת העבודה

נרשמתי בלשכה
לקחתי מספר וישבתי.
מבין הרעשים נשמע זמזום מוכר
שאני רגיל אליו בפארק על שפת האגם
אבל בלשכה?
לא נראה לי לפגוש במציק
וכששוב נשמע לצדי
הושטתי כפות ידיי
בחוזקה זו אל זו קירבתי
ולרוע המזל
ששרבב הפקיד ראשו בעודו קרא:
מי בתור?

11.11.11