Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים על קו פרשת המים

רחוב יפו בירושלים הוא קו פרשת המים.
בגשם זלעפות אני על המדרכה
בצד הפונה לשוק מחנה יהודה ולאוהל משה.
הגשם על ראשי, על זרועותיי, על גופי
כערוצי נחלים
דרכי זורמים המים לצד המערבי
לעין-כרם, לנחל שורק ואל הים הגדול.
המים נמהרים, שוטפים בדרכם
את הגינות המטופחות שבבית הכרם.
חבל, אני עובר לצד המזרחי של הרחוב
המים כמפלים
יורדים לאורכם של השרוולים
מכנסיי כצוקים
מעליהם מים רודפים
אל נחל קדרון שלרגלי הר-הבית ועיר-דוד
שיטפון שיכול להטביע גדודים,
להצילם אני זורק את עצמי
למדרכה שבצד המערבי.
הגשם שוטף אותי וחורץ לו אפיקים
וזרמיו ממלאים את הסכר המשתרע
מעין-כרם ועד בית זית.
ברגע אני מזנק למדרכה המזרחית
המים שדרכי מתנקזים, יורדים אל מעיינות קלט.
נחל אכזב מלא מים שוצפים
מגלגל סלעים עד עין-גדי ויריחו.
לבלום את האסון
אני
מנתר לצד שמאל
ומייד אני שב לימין.
בגופי אני מרווה את הארץ.
גופי יודע גם לייבשה עד מוות.

4.6.11