Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש לו פנים

ככל שאת אוהבת את עצמך
את רוצה אותו
הוא אינו קיים
חסר פנים מחייך אלייך
מחבק
מבטיח אהבה
מבטיח נאמנות
מבטיח להבטיח.
חסר פנים בא
ואתו הפנים
את מבקשת להכילו
אל חלומך
הוא לא שם
יש לו פנים משלו
את חולפת על פניו
והוא נעלם
ועוד פנים קרבים אלייך
עכשיו את מנוסה
נותנת את כולך
לא רוצה לאבדו
אך יש לו חלום משלו
את לא שם
והוא נעלם
חסר פנים נעל אותך
את יכולה שם להישאר
אך שתפקחי
תראי שיש לו פנים
והוא חולף על פנייך.

8.6.11