Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישראל ככל הגויים

פה נחיה כפי שחיים בעולם
ככל הגויים
ישראל מלאה עשיר עולם ומלאה עניים
ככל הגויים
לנו עולם תחתון ומשפחות פשע
ככל הגויים
לנו "כוכב נולד"
לנו "מסטר שף"
ככל הגויים
מה הדאגה התמידית: מה יהיה?
שאלה גלותית
הרי זה ברור
ככל הגויים
אלכוהול בכל מקום
לכל הגילאים
גם סמים קלים וקשים
עובדים זרים
אי צדק
ככל הגויים
שחיתות שלטונית
הירשזון-שר האוצר
בממשלת אולמרט המורשע
מילאו את ביתם גניבה
נשיא המדינה בחסות השררה
אנס וגם מעשי זימה ביצע
אך אינו מתחרט ואינו מודה
ישראל ככל הגויים.
אך עת אתהלך בהר מוריה
ואראה את עיר החומה
אין ישראל ככל הגויים!

25.8.11