Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש לי נכד בלונדיני

אבא, תראה את צבע העיניים של
הנכד שלך,
את שערו הבלונדיני
לא נראה יהודי.
לא כמוני שעורי כהה כל כך
ומסגיר מיד את
מוצאי היהודי.
אני שבויה.
הגנים של עם הבחירה
ניכרים ממרחקים
ידיעת השפות לא תציל.
את הנכד שלך היו מקבלים למנזר
או למשפחת הגויים.
אם תבוא השואה
יהיה לו סיכוי
הוא יינצל.
פחד ההשמדה
עובר
מדור לדור
בגנים.

30.4.11