Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יחסי עבודה

אין שמחה, לא אכזבה
לא כאב ולא אהבה.
אין רגשות.
אני מביט מבלי לראות.

דרך האישונים נכנסתי לראשך.
וראיתי איך אני נראה דרכך.
לא מדליק.
לא אהיה לך למאהב.

הזכרת ענייני עבודה.
ביקשתי לקבל ממך חומר
או להעבירו אלייך
בתשובתך שמעתי מציאות
בלי נכונות.

10.12.10