Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום האבק

ביום זה האבק
מחבר אותי אל מדבריות-ערב.
אני, מבקש להתרחק משם.
מסרב לנשום את האוויר
שמפיץ את אסלאם.

הוא מחדיר עצמו לתוכי.
מוצא דרכים, חופר מחילות
מטפס מעל החומות.
מסתנן.

חונק. לא מאפשר לאור לחדור.
השמש נותרה מחוץ לסכסוך.
האבק כסה את מחשבותיי.
מאסלם אין מפלט.

29.5.10