Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יחסים נפלאים

את אצלי בראש.
על איברייך.
מוחשית להפליא.
איני מבקש לגעת.
לא לממש, לא למשש.

מסרב.
לא מוכן.
עומד על "לא" שלי.
אני רוצה אותך במינון שלי.

אני רוצה לעשות אחרת.
מחר לא ארגיש בך.
מה נפלאים היחסים.

29.11.10