Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום ההולדת לחווה בת ה-90

עוד בטרם הסתיימה חגיגת יום ההולדת -89
כולנו כבר ציפינו לחגיגה הבאה,
זו שתבוא בעוד שנה.
לגיל העגול, הנכסף
הטומן בחובו משמעות עמוקה.
רק עשור אחד פחות
ממה ששרנו לך שנה בשנה.

ממרום גיל זה
על כולם את גוברת.
כל משבר-בקלות עוברת.
בשנה הבאה, נתחיל ספירה חדשה
וכמובן… ברכות מראש מדי שנה.

10.7.10