Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום העסקים הנורא

עזה וישראל נדרשו:
קחו וקבלו
אהבתך היא שנאתי.
עסקת השונאים:
צאו חופשיים
אושר בעמים
מותחים דגלים
בחדווה יכו
מתים יספרו.

14.10.11