Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום הולדת, אז מה

יש שאוהבים ימי הולדת.
מין התעסקות שתורמת לחשיבות העצמית.
מביאים להם פרחים, ספרים.
בסיפוק ובהנאה
יקבלו כל דבר שאינו נחוץ.
"כמה חשוב שזכרתם,
שאיכפת לכם ממני".

אני מנסה להבין.
לברר ממתי זה התחיל.
גישה אנתרופולוגית,
מחקרית על אודות
המין האנושי.
התנהגות שמערבת מגוון סיבות
סביבתיות ותורשתיות.
רשמתי.
באתי.

20.11.10