Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ילד יהודי אחד, לא יותר

אנשים החיים בשנות אלפיים ויותר
רוצים לדעת יותר ויותר
על המקומות הנידחים ביותר
על המטפסים אל פסגות ההרים הגבוהים ביותר
על היצורים החיים בים העמוק ביותר
על המסת השלגים בקטבים הקרים ביותר
על הגלקסיות הרחוקות ביותר
על ההישגים והיכולות הנשגבים ביותר
בשורה זאת נתוודע לילד יהודי אחד,
לא יותר
בן ארבע ולא יותר
חיים יוסף פשמיסלבסקי*

*מתוך רשימת הנרצחים בחלמנו 1942

2006