Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ילד בוגר ומבוגר ילדותי

ילד ללא הוריו
בגר בבת אחת
עושה את דרכו
ללא חיבוק.
מרגיש בוגר.
הבוגר לא יכול לבדו
זקוק לתמיכה
להתמודד
עם המצפה לו.
לא יצליח לבדו.
גם הוא יתום.
מחפש ילד
שיחבקו.

1.4.11