Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יממה ברגע

לכל רגעי היממה יש יעוד:
יש רגע של חלום.
יש רגע של קיצה.
יש רגע של פקיחת עיניים.
יש רגע של כוס קפה-עוגה
של פרוסת לחם בריבה
יש רגע של בדרך.
יש רגע של עשייה.
יש רגע של מנוחה.
יש רגע של צרכים.
יש רגע של אהבה.
יש רגע של עייפות.
יש רגע שבדרך למיטה.
יש רגע שנרדמתי.
יש רגע שאני מפנה את הגב.
מהיממה, אני רוצה לחיות
רק אותו הרגע.

15.10.10