Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום גשום על פי בוקובסקי*

לא זוכר מה הביא אותי
למפגש הכותבים הזה.
מהבית יצאתי יבש.
לבוש מכנסיים,
לא חדשים, אבל יבשים.
חולצה גם.

שלולית ראשונה
המכנסיים רטובות
גם בוץ!
רציתי להתייבש,
ראיתי חדר,
שאלתי
נכנסתי,
לפניי שולחן גדול וסביבו כותבים.
על מה מדברים פה?
על אחד, אמריקאי.

בוקובסקי. שנא את אבא שלו.
אחד כמוני, עבד הרבה בלשכה.
סירב להישמע.
מהסירוב יצר שירים.
עכשיו לא אוהבים אותם עוד.

השכן שלי מצד השני,
הרוסי, שכל היום מעשן,
דופק צעירות ושותה,
תאמין לי, השם שלו כמעט זהה.
אולי חסרה לו אות אחת,
ממש כישלון של בנאדם.

*צ'רלס בוקובסקי (1920-1994) משורר האנטי. בשפת הרחוב ביטא מציאות קשה של החיים בשולי החברה האמריקאית.
28.1.10