Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ימים טובים ימים אטומים

זה חוזר על עצמו:
ימים טובים היו פעם.
פעם היה אחרת.
פעם הייתה התחייבות.
פעם חיו על פי המוסר.
מילה הייתה מילה
כל זה היה פעם.

היום כל אחד לעצמו.
המנהיגות את עצמה מנהיגה.
בלי כסף איש לא שווה,
והכסף תמיד אצל האחר.

אוהבי העבר הרחוק,
נותרתם אטומים
מאחורי לוחות הזיכרון.

10.12.2010