Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש זוג ויש לא

יש זוג.
פעם אחת החלטה נעשתה.
היחסים מחוץ לזוגיות,
אינם בכלל בחירה.

יש שהזכר מחזיק בנקבות למכביר.
כאלו הם הג'ירפות ועוד רבים אחרים.
החשבון מייד מראה,
שיש זכרים, שלהם-אין מענה.

המחזיק בנקבות
חייב להצדיק זאת.
כל הזמן.
הזכרים אינם מטילים המטבע,
הקובע של מי התור.
לקרב אכזרי הם יוצאים,
אין רחמים.

הג'ירף בראשו מכה.
כקליע למרחקים אותו זורק.
צוואר, כמנוף מגביר כוח.
גופם מתנגש, נרעד.

אין הכרעה.
המאבק נמשך, בקושי עומדים
אך מכים.
פצועים. שטפי דם עמוקים.
הנקבות מביטות,
למנצח ממתינות.

אך הנאבקים מותשים.
לא יגשימו את המטרה שלמענה
הם נלחמים.

הזכרים האנושיים פוגשים
בהרבה נשים.
מטבעם חושקים בהן,
אך החוק אומר: לא!
בקנאה בג'ירף מביטים.

7.8.2010