Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יפה לא טעים

הגוף מעוגל יופיו מושלם
נותר חריץ, שאינו בולט,
צר
בו חצי לצחי חבר.
הגילוי הזה רק מגביר לי את הרצון
לגעת להתענג להתחבר
מעביר אותי למקום אחר
לגמרי.
הצבע הוורדרד מתמזג עם הלבן
ודאי שטעמו של גן העדן.

אחרי חיפושים אין-סופיים
התנסויות ואכזבות לרוב
מצאתי את טעמי בחיים.

לרגע חלפה מחשבה במוחי:
האם לשטוף בטרם אחזיק?
או לקחת כפי שהוא
מבלי לאבד אף גרגיר.

שפתיי נוגעות
הלשון מרגישה וסופגת
האם זה יקרה
האם אגיע להנאה המיוחלת?

אני בפנים עמוק
מתאחד
אך מה מרה האכזבה!
האפרסק היפה להפליא-
לא טעים.

10.9.2010