Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים לא תרד

אין מצב שבית"ר ירדו ליגה
אין מצב
צועקים בעלי הבסטות בשוק
מחנה יהודה
תנצחו-הכול שלכם
קחו בחינם לא בהנחה
אין לנו חיים
אם בית"ר ירדו
בית"ר ירושלים זה לא אגודה
זו אגודה
זה כל מה שיש:
הם הכבוד הנשמה
בבקשה חשבו על ירושלים
חתוך את האבטיח
שיישארו ליגה.

30.9.2011