Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש אין חיוך

מושכים רגליים
עומדים בתחנה
נחים
מונעים מהחזה לעלות
לא מביטים
איש לא משיב מבט
אירוע לא מחכה
דבר לא יקרה
לעבודה חייבים להגיע בזמן ומהר
יקבלו שכר שיוכלו לעבוד
מושכים זמן
ההולך ואוזל
בלי לחייך.
בכי של תינוק
כל המבטים אליו-
מחייכים.

16.12.2011