Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש במה להסתכל

"מחר לא יישאר לי במה להסתכל"*
בשורות של משוררת
אישה שלי אינה מוכרת
מביט ורואה-שורה על המחר
אני לא מבקש לשנות
בשירה קשה לשקר
האותיות בנשיפה נכתבות
המחר יתחיל במילה אחרת
כל יום הוא מחר
וכך יישאר.

23.3.2011
מתוך השיר:להתבונן בלב המעיין
מאת חיה בנצל.