Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יציקת תוכן

אתה חסר חוט שדרה
כעלה ברוח נע
לא מתאים לתפקיד החיים
בשביל לחיות צריך…
להקרין נחישות
לצקת בטון לתוך גופה
של המדוזה
להחליף ג'ל בפלדה
זאת הדרך להצלחה.

9.12.11