Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ועדת הקבלה

אדוני,
אתה מבקש לרכוש לעצמך השכלה,
בתחום הספרות והשירה!
אתה מבקש מאתנו
לקבל תואר והסמכה.

אך מצאנו שתעודתך מבית ספר העממי
לוקה בחסר.
הציון באנגלית- לא עובר.
האוניברסיטה לא תכפיש
את שמה.
עליך לעמוד בבחינה.

המועמד מבקש לציין שהוא בעל
תואר דוקטור במדעי הטבע
ושסיים השתלמות ארוכת שנים
בארץ דוברת אנגלית.
בנותיי היו אתי,
הן יכולות להעיד.

אדוני,
עם כל הכבוד להשכלתך,
הרי מדובר במדעים המדויקים
הדרישות ממך כעת הן בתחום
מדעי הרוח והחברה.

המועמד מבקש להעיר,
שבשתי הפקולטות
מדברים
אנגלית.

אדוני,
אינך מבין:
עליך לעמוד בבחינות כתה ו'.
זאת דרישת הוועדה.
המועמד: אבל אני אוהב שירה.

אדוני,
תמו דיוני הוועדה.

21.1.11