Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

וזה שלא ידע לבוא בזמן*

שער החסד
שעה 14
מעליו מתנשא:
תבוא בזמן
דני בא בערב ראש השנה תשע"ב
הוא מעולם לא ידע לבוא בזמן
לא קם לגן לא לכיתה לא לצבא לא לעבודה
לא קם
אורו כבה
ספרו לו שנים על חשבון ההורים עד גיל 41
רציתם אותי על פי התכנית: גבוה חזק ויפה עם חיוך של עורך דין או רופא מפרנס מקים ועושה
סליחה
אני הכול חוץ מזה
אני לא עובד אני מהמר חולני אני עמוק בסמים מצומק ורזה שהתבצר בבית של אימא ואבא
דני התנפל על דני
קרע ממנו איברים
שניהם מתים
שנה טובה ומתוקה לכם
אין עוד בעיה:
דני.

*לזכרו של דני בנם של לובה ובני אח לאלה

28.9.11 ערב ראש השנה תשע"ב