Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

וידוי בלתי צפוי

פגישת היכרות אולי כן אולי לא.
שמי כך ושמי כך
הגילים, העיסוקים.
היא מדברת אליי ברצף.
מעט הפסקות בדיבורה,
מילה רודפת מילה.

לבדה מגדלת שני ילדיה.
חד-הורית.
טוב לה עם זה.
עדיף מחיים עם בן-הזוג הפוגע,

בעבודה הבוס עצבני, כועס ודורש
אימא נותנת, כל חודש.
חלופה למזונות שאין.

לא אמרתי מילה.
לא הפסקתי את שטף דיבורה,
לפתע הפסקתיה באומרי:
באיזה גיל עברת התעללות
מצד אבא?

הסתכלה בי ומיד בכתה.
הייתי אז בת 11…

1.5.2010