Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

וייתן לי כוח כנגדו

"אמור לי מי חבריך ואגיד מי אתה"
משפט
שנשאר נכון.
על פי השטן אלמד על אדוני.
זה שמפתה אל מעשי הנקמה
והניאוף
ללב קשה
למחשבה רעה
המפקפק בתפילה טהורה
המערבב בין השפתיים
לבין פי הטבעת
ואדוני ייתן לי כוח כנגדו.

7.5.2011