Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

פעלתי עשיתי חיברתי מחשבות
זה הזמן להגיד מי אני
אני שקם ליום חדש, רבים הימים שהיו לי
אך יום זה טרם היה לי
אני עושה, רבות עשיתי
אך מעשה זה טרם עשיתי.

יש לי מחשבות, רבות חשבתי
אך המחשבה הזאת
טרם הייתה לי
עכשיו אני חושב על עצמי
כעל שיר
אני הוא השיר.

אינני שיר אחד, אני שיבולת שירים
גרעיניה שונים,
אך בבסיסם מחוברים
שיר שאוהב
שיר שרוצה לדעת יותר
שיר בלי כאב
שיר שעושה טוב לאחר.