Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כך הוא נמצא

אחרי שלושים שנה
הוא נתקף בגועל נורא
לא יכול יותר
לישון איתה במיטה.
מצדה זה שונה
היא לא תירדם
אלא כשראשו
מונח לה
על בית החזה.
הוא אומר שילך
שזה מספיק בהחלט
היא רק את ראשו ביקשה
וכך הוא נמצא.

25.2.2011