Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ואראה

העננים עלו
מעצמת החום נעלמו.
סירבו להיות עדים
למתרחש.

האבק מלמעלה
התנפץ מעל ראשי.
גשם סלעים יורד.
מכה באדמה.
וזאת- מהפחד רעדה,
לא פסקה.

חושך מוחלט השתרר סביבי.
לא יכולתי לראות עוד.
עיניי שרפו, בערו
ומיד כבו.

תחתיהן חורים בראשי נפערו.
רק המילים
יהי-אור ויהי אור
הדהדו ונשנו.
ואני ממתין שיבוא
ואראה.

5.5.2010