Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ואני אל החלום

למציאות כללים.
דורשת ממני ומכל האחרים.
אל תביט
אל תראה
אל תסתכל
אל אל אל
זה מגונה
זה בניגוד
תתבע.
היה מציאותי.
החיים זה לא חלום.
ואני אל החלום.
כאן זה קורה.
כאן זה מותר.
גם אם זה לגמרי מוזר.
פגישות עם העבר.
פגישות עם הזמן
שטרם היה.
עם האוהבים.
אך גם
הסיוט
אמיתי.

5.2.2011