Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טל על הקוץ שיבש

טיפת הטל על חודו
של הקוץ שיבש
לא תחזיר לו את הירוק.

23.9.11