Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טל על חלוקי הנחל

הלילה שנסוג הותיר פניני טל.
טיפות רכות ציפו את חלוקי הנחל
שנראו כמאפים טריים.
ליטפתי, נחמה ביקשתי.
האבן הקרה והמוחשית החזירה
בי שפיותי.

7.1.2011