Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעמד הביניים

מאות אלפי ישראלים בדרך לחו"ל
מעמד הביניים טס
ונשחק בדרך לחו"ל
לממש חלום
לעלות מדרגה
במעלה ההון
לפרוץ חומת מעמד הביניים
אל למעמד העליון.

9.9.2011