Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעמד נשחק

הצבע
נשחק
בעבור צביעת הדירה הוא נוקב במחיר: 1700,
החומרים- 350
הפועל שבעבר הסתפק ב- 100
מסרב לקום בשביל פחות מ- 250
כמה נשאר נטו?
מזל שביטוח לאומי משלים.
כולם
שחוקים
הוריו של החייל השבוי גלעד שליט
שחוקים
המחבלים המחכים לעסקה
שחוקים
הרופאים המתמחים, האחיות
שחוקים
המורים
שחוקים
החקלאים
שחוקים
העבריינים
שחוקים
שומרי החוק, לא מתוגמלים
שחוקים
הקופאיות ברשתות המזון
שחוקות
הצדיקים, שדורשים מהם "נסים!"
שחוקים
האלוהים, אל צבאות
אותו מאשימים באי מניעת פשעי מלחמה
שחוק
מעמד הביניים
שחוק
רק הפגנה תעזור.

1.8.2011