Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טרשים או ממלכה

גבעת טרשים בשומרון
אחת מני רבות
סלעים מזדקפים מחורצים מרוסקים
מתעלים מעל האדמה הנשטפת
בצד המזרח צוק חומה.
והנה הוא מתנקה
אבני החומה נראות בבירור
שער גדול ממדים
מזמין את מבטי
אני בפתחו והוא נפתח לרווחה
מה שהיו אבני דרדרת
הם רחוב השוק
שוקק.
בכוך עמוק
ראיתי צל חולף?
שממית על פני הסלע
או בן ממלכת ישראל.

9.7.11