Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

במרכזה של ניו-יורק
או של כל עיר אחרת
לא יוכל ליהנות מהאנשים.
כה רבים הם
מעליי ומאחוריי לצדי ומלפניי
אפילו תחתיי מתרוצצים
רובם נראים לי מיותרים
פולטים גזי חממה מסוכנים
לא ייאמן איך לחיי דחיסות
מסתגלים
יש שלמדו להפיק מכך תועלת
למכור להמונים לקנות בזול
מוצרים מכל קצווי תבל פרושים
פה
כמה שונה מקום שבו האנשים מועטים
שם מראהו של כל אדם מרגש
הוא הנחשק מכול
רק בקרבתו רוצים
הוא שמביא חיים לא מוכרים
אנשים במקומות מרוחקים אינם יודעים
שקיימים אנשים כה שונים
את השונה והדומה מחפשים
רוצים לטעום, להתחבר, להתנסות.

אני תלוי בין שני עולמות
איך באחד אבחר?
את שניהם אני רוצה.